ลงทะเบียน
กรุณากรอกชื่อเล่น สำหรับผู้เปิดเกมหรือMC ให้พิมพ์ CHAONIMAH ก่อนเปิดเกม ระบบจะรีเซ็ตการ์ดในเซิฟเวอร์